Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Felicious, gevestigd te Lelystad, Rivierenlaan 166, 8226 LH. BTW identificatienummer NL001663427.B16, K.v.K 32139739

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Felicious behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bestelling, betaling, verzending
Er geldt geen minimumbedrag voor uw bestelling.
U betaalt vooraf nadat u een bestelling hebt gedaan. Van Felicious ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. De orderbevestiging per e-mail is geen betalingsbewijs, maar geeft aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.
Bent u wederverkoper, dan geldt het met u overeengekomen betaaltermijn.
Wij gebruiken het meest actuele en betrouwbare betalingssysteem op onze site. Onder het knopje "Betaalmethode” treft u verschillende betaalwijzen aan zodat u zelf een betaalmethode kunt kiezen dat het best bij u past.
In geval van wanbetaling van de klant heeft Felicious behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Verzending van uw bestelling verloopt via Post.nl.
Verzendkosten voor Nederland bedragen € 4,- excl BTW per bestelling.
Verzendkosten binnen Europa bedragen minimaal € 9,95 per bestelling, afhankelijk van de bestemming.
Als een artikel niet op voorraad is en later wordt verzonden, dan komen deze extra kosten uiteraard voor rekening van Felicious.

Overmacht
In het geval dat Felicious door overmacht verhinderd is de bestelling geheel of gedeeltelijk te leveren en/of verhinderd is de bestelling tijdig te leveren, dan is Felicious niet aansprakelijk voor enige schade.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Felicious alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Prijzen
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 
Herroepingsrecht
Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling kunt u reclameren. (Dit wordt het herroepingsrecht genoemd) Bij een onjuiste en/of beschadigde levering dient u binnen 14 dagen contact met ons, info @ felicious.nl op te nemen. In dat geval komen de kosten van de retourzending voor rekening van Felicious.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Felicious, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Felicious.
Felicious respecteert de privacy van de bezoekers op haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Felicious zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Derden die hierbij horen zijn: TheShopbuilders (hosting), Post.nl (transport), Mollie (Ideal), Google Analytics.

Disclaimer
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Felicious zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie en prijzen op onze websites zijn dan ook onder voorbehoud van wijzigingen en druk- en typefouten.